Portal o budowie i remoncie

Informacje dla domu i ogrodu - Beton-wiercenie.pl

Zasady BHP, które należy przestrzegać w pracy

lis 15, 2020
BHP

Zasady BHP w miejscu pracy to niezwykle istotny temat. Jedną z najważniejszych, jest zapewnienie dróg ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczeń na terenie obiektu. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której pracownik nie może ze swojego stanowiska pracy opuścić budynku szybko i bezpiecznie w razie zagrożenia. Zdecydowanie należy ściśle przestrzegać przepisów, w których opisane są wszystkie wymogi odnośnie takich dróg. Równie istotne jest, aby rozsądnie rozplanować przejścia na terenie całego budynku oraz żeby ich nie zastawiać, po to, aby nie było problemów np. w sytuacji, kiedy do firmy zostały przywiezione materiały i trzeba je przetransportować w miejsce dla nich przeznaczone.

 Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie

Niezwykle ważne dla zdrowia pracowników jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, zarówno naturalnego, jak i sztucznego. Obowiązkowo trzeba również zwracać uwagę na możliwość występowania szkodliwych czynników i stosować rozwiązania chroniące przed nimi. Podobnie sytuacja tyczy się drgań oraz różnego typu niebezpiecznych materiałów. Należy także zapewnić odpowiednią temperaturą, a także zgodne z wymogami wartości powierzchni i wysokości pomieszczeń. Jeśli występują różne poziomy, należy zapewnić schody, pomosty lub drabiny.

Obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych

W zasadach BHP w miejscu pracy należy też pamiętać, iż wszystkie maszyny i inne urządzenia techniczne muszą być w dobrej jakości, tzn. nie mogą być popsute albo niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Ponadto takie urządzenia powinny być wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, a także wyłączniki, dzięki którym można bez problemu przerwać ich działanie w sposób natychmiastowy. Niebezpieczne elementy trzeba odpowiednio osłonić. Nie można także zapominać o niepozostawianiu pracujących maszyn bez żadnego nadzoru oraz o regularnym ich czyszczeniu i konserwacji.

Transport materiałów oraz magazynowanie

Pracownicy nie powinni przenosić materiałów ręcznie, a stosować do tego celu wózki bądź przenośniki. W sytuacji, kiedy jednak niemożliwe jest uniknięcie ręcznego przenoszenia towarów, należy pamiętać o dostosowaniu masy przedmiotów do danego pracownika oraz odpowiedniego ich rozłożenia. W tych sytuacjach ponownie bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednio szerokich przejść i dróg. Często bardzo pomocne jest korzystanie z ramp lub pomostów. Regały muszą być wytrzymałe, żeby nie zawalić się pod ciężarem. Materiały układa się według zasad znajdujących się w przepisach. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie przedmiotów niebezpiecznych, np. mogących łatwo się zapalić. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie smc-bhp.pl.