Portal o budowie i remoncie

Informacje dla domu i ogrodu - Beton-wiercenie.pl

Jakie kryteria brać pod uwagę przy określaniu odporności ogniowej przegród zewnętrznych?

paź 6, 2020
odporność ogniowa

Ściany zewnętrzne domu są ścianami nośnymi, które powinny być budowane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z normami i standardami wskazanymi w przepisach Prawa budowlanego. Przegrody te muszą być solidne i trwałe, ale jednocześnie muszą spełniać warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, zwłaszcza odporności ogniowej przegród w budynkach mieszkalnych. Jakie materiały zapewnią ścianom domu wysoką odporność na działanie ognia?

Ważna cecha elementów murowych – ognioodporność

Materiały ognioodporne to takie, które opierają się destrukcyjnemu wpływowi działania ognia. Nowoczesne rozwiązania powinny być niepalne, ponieważ wówczas pozwalają na zredukowanie ryzyka pożaru i ewentualnego rozprzestrzeniania się ognia na cały dom czy też obiekty sąsiadujące.

Bezpieczeństwo pożarowe określa m.in. norma PN-EN 13501-1:2019-02 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”. Wyróżnia się 7 Euroklas o różnej charakterystyce – od A1 do F. Najwyższa klasa odporności ogniowej, charakteryzująca m.in. elementy murowe takie jak beton komórkowy i silikaty H+H, to A1. Elementy klasy A1 w warunkach pożaru nie powodują zadymienia, nie biorą udziału w rozwoju pożaru, nie wytwarzają płonących kropli – są określane jako materiał całkowicie niepalny.

Klasyfikacja odporności ogniowej przegród zewnętrznych

Aby ustalić bezpieczeństwo pożarowe przegród murowych określa się tzw. odporność ogniową przegród. Dla przegród zewnętrznych wzniesionych z silikatów czy z betonu komórkowego, można w tym celu wykorzystać zapisy Eurokodu PN-EN 1996-1-2:2010 „Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”. Klasyfikacja ta obejmuje trzy główne kryteria: nośność (R), szczelność (E) i izolacyjność (I) ogniową. Określa, przez jak długi czas będą one utrzymane dla danej przegrody poddanej oddziaływaniu ognia. Przegroda spełniająca warunek REI 240 oznacza, że jej kryteria nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej będą utrzymywane co najmniej przez 4h działania ognia. Ściany obciążone, konstrukcyjne powinny dla bezpieczeństwa domowników spełniać wymagania R, E oraz I. Ściany nieobciążone charakteryzuje się podając wyłącznie kryterium E oraz I.