Portal o budowie i remoncie

Informacje dla domu i ogrodu - Beton-wiercenie.pl

Co mówią przepisy o toaletach w szkołach i przedszkolach?

gru 12, 2020
toaleta w szkole

Toaleta jest ważnym pomieszczeniem w każdej placówce edukacyjnej. Ze względu na to, że przeznaczona jest dla najmłodszych użytkowników, jej wyposażenie powinno odpowiadać ich szczególnym potrzebom, tak aby korzystanie z niej było bezpieczne i komfortowe. Co na temat toalet w szkołach i przedszkolach mówią polskie przepisy? Czego w nich nie ma, a o czym warto pamiętać przy ich projektowaniu?

Wymagania dotyczące toalet w szkołach i przedszkolach

Wyposażenie toalet publicznych regulowane jest przepisami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) zapisano, że dzieci muszą mieć zapewniony dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higienicznych: papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła. Urządzenia sanitarnohigieniczne muszą być utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

Prawo szczegółowo określa także liczbę toalet w budynkach użyteczności publicznej, do których należą szkoły i przedszkola. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) podaje, że w toaletach szkolnych musi znajdować się co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa na 20 dziewcząt, a także co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 chłopców. W toaletach przedszkolnych powinna się zaś znaleźć minimum jedna umywalka i jedna miska ustępowa na nie więcej niż 15 dzieci.

Przepisy to nie wszystko

Podczas projektowania toalet szkolnych i przedszkolnych zawsze należy stosować się do przepisów, ale przepisy to nie wszystko. Warto wziąć pod uwagę również dobre praktyki. Wyposażenie toalety przedszkolnej powinno być zamontowane na takiej wysokości, aby bez przeszkód mógł skorzystać z niego każdy maluch. Drzwi do toalety warto wyposażyć w specjalny uchwyt, które dziecko będzie w stanie samo otwierać. Jeśli drzwi mają zamek, w razie gdyby maluch zatrzasnął się w środku, musi istnieć możliwość ich otwarcia z drugiej strony – tłumaczy pracownik firmy Sanipol, która zajmuje się produkcją kabin WC, w tym do szkół i przedszkoli. Ponadto w toalecie nie powinno być żadnych ostrych kantów, o które dziecko mogłoby się skaleczyć i uderzyć, a podłoga powinna być wykonana z antypoślizgowych materiałów. Ewentualnie można zastosować maty antypoślizgowe.

Warto również zadbać o to, aby kabiny sanitarne dla przedszkola były przyjazne dla dzieci. Ich drzwi i ścianki mogą zostać pomalowane na różne kolory, a dodatkowo ozdobione nadrukiem, przedstawiającym na przykład postacie z bajek. Tak ozdobione kabiny zachęcą dzieci do korzystania z łazienki i sprawią, że będą czuć się w niej bezpiecznie.