Portal o budowie i remoncie

Informacje dla domu i ogrodu - Beton-wiercenie.pl

Kiedy potrzebne są projekty robót geotechnicznych?

wrz 23, 2021
projekty robót geotechnicznych

Geotechnika jest nauką, która skupia się na właściwościach gruntu pod kątem jego przydatności do posadawiania obiektów budowlanych. Związane są z nią pojęcia m.in. badań oraz prac geotechnicznych. Niewiele osób wie, że sporządzane są także projekty robót geotechnicznych. W poniższym artykule pochylamy się nad nimi – omawiamy, czym są, kiedy są potrzebne oraz przedstawiamy najważniejsze informacje związane z zatwierdzaniem projektów robót geotechnicznych.

Czym są projekty robót geotechnicznych?

Przygotowaniem projektu robót geotechnicznych zajmują się wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Jest to dokument, który określa uwarunkowania techniczne oraz formalne zaplanowanych prac geotechnicznych. Wykonuje się go na podstawie wcześniej wykonanych badań gruntu. Projekty robót geotechnicznych wykonane przez GEOdev oraz inne firmy geotechniczne składają się z 2 części – graficznej oraz opisowej. Muszą zawierać w sobie informacje, które szczegółowo określono w prawie. Zalicza się do nich m.in.:

  • cel, który chce się osiągnąć poprzez wykonanie pracy, jak i sposoby pozwalające na jego osiągnięcie,
  • harmonogram prac geotechnicznych wraz ze szczegółowym określeniem poszczególnych etapów przeprowadzania ich,
  • obszar, na którym będą odbywać się roboty,
  • czynności, które są niezbędne dla ochrony środowiska podczas prac oraz zapobieżenia szkodom, mogącym powstać na skutek podjętych działań.

Kiedy wykonuje się projekty robót geotechnicznych?

Prawo związane z tym zagadnieniem nie określa jedynie elementów, które musi zawierać dana dokumentacja. Wyjaśniono także, że prace geotechniczne, w których wykorzystuje się roboty geotechniczne na wszystkich kategoriach gruntów mogą być wykonywane jedynie na podstawie wcześniej sporządzonego i zatwierdzonego projektu. Należą do nich: wzmacnianie podłoża, fundamenty głębokie, zabezpieczanie wykopów, zboczy oraz skarp, technologie iniekcyjne. Ponadto w przepisach zaznaczono, że prace geologiczne z zastosowaniem metod geofizycznych na obszarach morskich przynależących do Rzeczypospolitej Polskiej również muszą być wykonane na podstawie projektu robót geotechnicznych. Związane są np. z posadowieniem obiektów hydrotechnicznych.

Zatwierdzenie projektu robót geotechnicznych

Zgodnie z obwiązującym w Polsce prawem wymagane jest zatwierdzenie projektu robót geotechnicznych. W przypadku prac, co do których niewymagana jest koncesja dokonać może tego organ administracji geologicznej – starostowie, marszałkowie województw oraz Minister Środowiska. Zakres prac opisanych w projektach, które zatwierdzić może dany organ, została ściśle określona w przepisach. W tym celu przedłożyć należy 2 egzemplarze przygotowanej dokumentacji. Projekty robót geotechnicznych zatwierdzane są na określony czas, maksymalnie 5 lat. Odmowa akceptacji dokumentacji może wynikać m.in. z naruszania wymagań ochrony środowiska podczas zaplanowanych prac, sytuacji, w której rodzaj, zakres robót, sposób ich wykonania nie odpowiada celowi przeprowadzania, a także gdy projekt nie spełnia wymagań prawnych.

Co ważne, oprócz zatwierdzenia wymagana jest opinia organu odpowiedniego dla miejsca wykonywania robót.