Portal o budowie i remoncie

Informacje dla domu i ogrodu - Beton-wiercenie.pl

Kable kontrolno pomiarowe. Gdzie są wykorzystywane?

cze 15, 2021
Kable Bitner

Każda z instalacji, w której niezbędne jest przesyłanie sygnału, istotne znaczenie ma nie tylko szybkość transmisji sygnału, ale również zastosowanie odpowiednich kabli kontrolno-pomiarowych, które w zależności od wybranego typu różnią się pomiędzy sobą charakterystycznymi parametrami.

Czym są kable kontrolno – pomiarowe i gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Kable kontrolno-pomiarowe swoje zastosowanie znajdą przede wszystkim w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu , a także w systemach zajmujących się przetwarzaniem danych. Takie kable będą również niezwykle praktyczne w zastosowaniu w technice pomiarowej i systemach zajmujących się transmisją danych, zarówno tych analogowych jak i cyfrowych (najczęściej wykorzystywane jest to w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz papierniczym). Takie kable w większości przypadków posiadają wspólny ekran statyczny, który stanowi skuteczną barierę przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

W większości przypadków kable takie stosowane są do dużych urządzeń elektrycznych, choć w pojedynczych przypadkach mogą być dopuszczone do zasilania nawet niewielkich odbiorników. W tym przypadku należy jednak pamiętać o tym, że prądy przez niego płynące  nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla kabla obciążalności.

Jakie są rodzaje kabli kontrolno-pomiarowych?

Kable sterownicze to najważniejszy i najczęściej stosowany typ kabli kontrolno-pomiarowych. Stosowane są głównie w systemach automatyki oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest odpowiednia kontrola ruchu, wykonanie pomiaru czy transmisja zapisanych danych. Kable sterownicze to dość elastyczny model przewodów. Dzięki tej właściwości będą dopasowane możliwościami zarówno do instalacji stałych, jak i ruchomych. Jeżeli w obrębie zastosowania tego typu kabli występują zakłócenia pola elektromagnetycznego, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego ekranowania.

To typów kabli kontrolnych zalicza się również okablowanie falowników. W tym przypadku najbardziej funkcjonalne będą te kable, które posiadają możliwość regulacji szerokości impulsu (PWM). Dodatkowo należy zwrócić również uwagę na:

– budowę kabla i jakość zastosowanych żył przewodzących,

– kompatybilność elektromagnetyczną,

– czynniki wpływające na wypadkowe obciążenie falownika,

– odporność kabla na impulsy o stromych zboczach,

– parametry izolacji (to ważne przede wszystkim ze względu na to, że często silniki elektryczne posiadają bardzo dużą moc).

Kolejnym typem kabli kontrolno-pomiarowych są  przewody do systemów komunikacyjnych, przeznaczone do przesyłania sygnału pomiędzy użytkownikami. Dobrej jakości kable powinny zapewniać niczym niezakłóconą transmisję danych. Warto podkreślić, że jest to typ kabli kontrolno-pomiarowych o najbardziej złożonej konstrukcji.

Do grupy kabli kontrolno-pomiarowych nie są zaliczane kable głośnikowe, do tej grupy nie może być również zakwalifikowany kabel do magistrali LON.